Deze website

Deze website

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website?

 • De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.
 • Wij bekijken samen met de IBD het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.
 • Komt u iets tegen dat niet correct is of heeft u suggesties voor verbetering?
 • Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden.

De verantwoording van de taakvoering van Open Science NL is te vinden in het jaarverslag van NWO en de daarin opgenomen jaarrekening. Een toegankelijke, inhoudelijk goede website is waar de gemeente Ermelo voor staat. Komt u een onderdeel van de site tegen dat u niet kunt openen of zien, dan kunt u contact met ons opnemen via U kunt dit openbare archief bekijken via ermelo.archiefweb.eu. Laat ons dat dan weten via   Wij gaan met uw bericht aan de slag en laten u weten wat we doen met uw voorstellen. Binnen de website biedt de gemeente Gennep bestanden als download aan.

eHerkenning

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de informatie klopt. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten via Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door via  Zet in uw e-mail de link naar de pagina op de website waar u het probleem vond. De gemeente Noord-Beveland houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website.

 • Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).
 • De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.
 • De gemeente Rijswijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
 • Wij gebruiken in dit geval uw e-mailadres alleen voor het toezenden van de E-Mail Alerts en nergens anders voor.

Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. De gemeente Schouwen-Duiveland aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.

Archief website

Alle informatie over het gebruik en het aanvragen van DigiD vindt u op de website van DigiD (Deze link gaat naar een externe website). De gemeente Rijswijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rijswijk. De gemeente Rijswijk besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u toch iets tegen dat niet juist is of verouderd, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website. Divosa doet er alles aan om gegevens veilig te bewaren.

Als je iets ontdekt dat niet goed werkt, dan vragen we je dit te melden viahet reactieformulier. De gemeente Zaltbommel wil een website die voor iedereen toegankelijk is. Lees meer over toegankelijkheid van de website van de gemeente Zaltbommel op de pagina Toegankelijkheid. Al de materialen die getoond worden op cytomel bestellen (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons enzovoorts) zijn eigendom van de gemeente Zaltbommel. Met uitzondering van enkele foto’s, die zijn gemaakt door Bas Moerman, Florian de Joode en Drone Netherlands. Op deze pagina staat hoe u het handigst zoekt binnen utrecht.nl.

 • Met uw DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid.
 • De illustratieve iconen op deze website zijn ontwikkeld door OpenGemeenten.
 • Wij nemen dan snel maatregelen om het lek te dichten.
 • Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
 • Wij trachten uw vraag of reactie binnen twee werkdagen te beantwoorden.

U kunt publicaties of bestanden downloaden door op de link ‘download’ te klikken. Het bestand wordt dan geopend of u kunt het bestand op uw computer opslaan. Het kan ook dat u moet kiezen met welk programma u het bestand wil openen. Aan deze website en de informatie die u erop kunt vinden wordt veel aandacht besteed. Heeft u toch opmerkingen of vragen, stuur die dan naar

De gemeente Ermelo is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wilt u zoeken in het archief van de website dan verwijzen we u naar het archief van onze website waar u via de kalender de website van een gewenste datum kunt oproepen en doorzoeken. E-mail aan de algemene e-mailadressen van de gemeente wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven. Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc.

Auteursrechten van de foto’s van Fotokring Beeldhoek liggen bij de fotografen Peter Stevens, Ad van Gerwen, Ben Roze, Alphons de Visscher, Harrie Keijsers en Rob Fritsen. De actuele openingstijden vindt u op de pagina /contact. Overheidssites moeten ook voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de informatie klopt. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. Onderaan de pagina vindt u een link ‘Wat vindt u van deze pagina? De gemeente Noord-Beveland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente Noord-Beveland overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel.

Alleen pagina’s met actuele berichten bevatten op deze site een RSS-feed. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van actuele berichten op deze website? De gemeente Noord-Beveland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden. Hiervoor kunt u de Functionaris Gegevensbescherming benaderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.

Hoe herken ik een pagina met RSS-feeds?

Dit is de officiële website van de gemeente Zaltbommel. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan kunt u reageren via Wij stellen uw reactie zeer op prijs. Wij doen als Ymere ons best om de informatie op deze website goed en actueel te houden.

Author

logiware